www.FADD.dk Foreningen for danske døgninstitutioner

www.los.dk Landsorganisationen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

www.boerneportalen.dk Børneportalen

www.boerneraadet.dk Børnerådet

www.tilbudsportalen.dk Tilbudsportalen

www.servicestyrelsen.dk/viso VISO

www.socialtilsyn.frederiksberg.dk  Socialtilsyn Hovedstaden