ex. moms inkl. moms
  kr. pr. døgn kr. pr. md. kr. pr. døgn kr. pr. md.
Døgnanbringelse
(altid 30 dg. pr. md.)
3.409 102.270 3.588 107.670
Skole 834 25.020 878 26.340
Driftsudgifter, skole 297 8.910 313 9.390
Dagbehandlingstilbud 361 10.830 380 11.400
Intern udslusning 2.555 76.650 2.690 80.700
          Fase 0 2.555 76.650 2.690 80.700
          Fase I 1.688 50.640 1.777 53.310
          Fase II  1.184 35.520 1.246 37.380
          Fase III 507 15.210 533 15.990
OBS og UDRED 4.949 148.470 5.209 156.270
Børnecampen Godhavn
(8 pl. pr. weekend)
  5.090   5.358
Børnecampen Sommerkoloni (4 døgn)       8.931
Snedkervej pr. plads (6 pl.)
(ex. husleje)
900 27.015 948 28.437
Bakketoppen pr. plads (7/8 pl.) 1.149 34.464 1.209 36.278