Godhavn afholder halvårlige temadage for vores kommunale samarbejdsparter og andre professionelle.

Formålet med temadagene er at skabe dialog, skabe inspiration om den nyeste viden inden for behandlings- og anbringelsesområdet, samt at give omverdenen indblik i Godhavns hverdag og ydelser.

Her kan du se tidligere indhold til disse arrangementer:

Maj. 2016: Juridiske opmærksomhedspunkter og regler under en anbringelse og særligt forberedelserne til de afgørende beslutninger i overgangen for de unge mellem 16-23 år til voksenlivet

Nov. 2015: Planlægning af indsatser og vurdering af støttebehov til børn indenfor autismeområdet med tilstødende forstyrrelser - såsom ADHD, adfærdsforstyrrelser, OCD, angst, psykoser og/eller psykosociale vanskeligheder - hvordan hjælper vi dem og deres familier bedst?

Nov. 2014: Samvær og forældreansvarslov perspektiveret ift. tilknytningsteori og stress-sårbarhedsmodellen

Maj. 2014: Unge mellem 15 - 23 år - særlig støtte, uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse

Nov. 2013: Det nye Socialtilsyn - reformen og dens konsekvenser for socialrådgiferen i hverdagen

Maj. 2013: Anbringelsesjura brush-up - del ll

Nov. 2012: Anbringelsesjura brush-up

Maj. 2012: En udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge

Nov. 2011: "Når det giver mening, så virker det!"

Jun. 2011: Hvordan kan vi medvirke til højere kvalitet af anbringelsen?

Okt. 2010: Udslusning og efterbehandling samt udfordringer ved psykiatrinære vanskeligheder

Dec. 2009: Fra døgnanbragt til udslusning samt udfordringer i arbejdet med ADHD