Godhavns eksterne tilbud er en del af Godhavns afdeling for udslusning og efterværn, Netværket, som et individuelt, specialiseret forløb for unge med særlige vanskeligheder mellem 9 og 23 år som alternativ til anbringelse.

Faciliteterne i Netværket udgør en hjemlig og hyggelig ramme for de unge med forskellige aktivitetstilbud i løbet af ugen, mulighed for at spise sammen og deltage i diverse arrangementer i weekender og ferier.

Godhavns tilbud sammensættes på baggrund af en grundig tværfaglig visitation med fokus på en afklaring af, hvordan der skabes optimale udviklingsmuligheder for den unge, i et omfang, der sætter den unge i stand til at få aktiveret sine ressourcer.

Målgrupperne

Unge med behov for et udviklingsorienteret kontakt- og/eller behandlingstilbud

  • Mangler socialt netværk
  • Har ingen eller kun sporadisk kontakt til familien
  • Er præget af lavt selværd og grænseløs adfærd
  • Er i risikogruppe for alkohol-/hashmisbrug
  • Tidligere har fået stillet en diagnose

Unge med behov for særlige kontakttilbud og koordineringsforløb

  • Har et begrænset udviklingspotentiale
  • Kørt fast i manglende livskvalitet og manglende forståelse fra omverdnen
  • Kan ikke gøre brug af almindelige kontakttilbud pga. manglende tilpasningsevne
  • Der er behov for, at familien i høj grad involveres ift. en ny forståelse af den unge og dennes ressourcer og muligheder
  • Har begrænsede muligheder for at udvikle strategier til at håndtere sin situation og som fremstår truet i sin videre tilværelse