Godhavn er VISO leverandør og yder specialrådgivning til alle landets kommuner i særlige vanskelige sager indenfor området udsatte børn og unge.

VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, der yder gratis, vejledende specialrådgivning og udredning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Både kommuner som privatpersoner kan kontakte VISO.

VISO dækker følgende områder:

  • Børn, unge og voksne med handicap
  • Udsatte børn, unge og voksne
  • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne

Her kan du komme i kontakt med VISO.

VISO er en del af Socialstyrelsen i Odense, som hører under Socialministeriet.