I forbindelse med anbringelse på Godhavn laver din sagsbehandler en handleplan sammen med dig og dine forældre.


I handleplanen skal din sagsbehandler beskrive formålet med din anbringelse på Godhavn, og hvor længe den forventes at vare. Der skal også stå, hvilken støtte der kan gives til din familie, mens du er anbragt, og i tiden efter at du kommer hjem igen.

Af handleplanen skal det fremgå hvilke problemer, der skal løses, og hvordan problemerne skal løses, herunder:

  • hvorfor du skal bo på Godhavn
  • hvor længe din sagsbehandler mener, at du skal bo der
  • hvilken hjælp og støtte du skal have, mens du bor på Godhavn
  • hvilken skole du skal gå på
  • hvilke særlige hensyn der skal tages til dig, fx hvis din familie ikke har dansk baggrund, religiøse, kulturelle eller sproglige forskelle og 
  • hvilken hjælp og støtte din mor og/eller far skal have, mens du ikke bor hos dem.