I forbindelse med anbringelse på Godhavn laver din sagsbehandler en handleplan sammen med dig og dine forældre.


I handleplanen skal din sagsbehandler beskrive formålet med din anbringelse på Godhavn, og hvor længe den forventes at vare. Der skal også stå, hvilken støtte der kan gives til din familie, mens du er anbragt, og i tiden efter at du kommer hjem igen.

Af handleplanen skal det fremgå, hvilke problemer der skal løses, og hvordan problemerne skal løses herunder:

  • Hvorfor du skal bo på Godhavn.
  • Hvor længe din sagsbehandler mener, du skal bo her.
  • Hvilken hjælp og støtte du skal have, mens du bor på Godhavn.
  • Hvilken skole du skal gå på.
  • Hvilke særlige hensyn der skal tages til dig (fx religiøse, kulturelle eller sproglige hensyn).
  • Hvilken hjælp og støtte din mor og/eller far skal have, mens du bor på Godhavn.