Fritid

Måske har du gået til fodbold, musik eller noget andet i din fritid, inden du kom på Godhavn. Hvis du har lyst og aftaler det med din pædagog på Godhavn, kan det være, du kan gå til det igen. Det kan også være, at du har lyst til noget helt andet nyt og spændende, mens du bor her. Det er også noget, du kan aftale med de voksne.

Samvær

Du har ret til at være sammen med og have kontakt til din familie, mens du bor på Godhavn. Hvor ofte og hvor I kan ses, skal som udgangspunkt aftales mellem dig, dine forældre og Godhavn. 

Din sagsbehandler skal spørge dig, hvilke ønsker du har til at holde kontakten til gode venner, søskende og bedsteforældre, og din sagsbehandler skal vurdere, om der er behov for at hjælpe med at bevare kontakten under din anbringelse. Du har ret til at se dine søskende, uanset om de bor hjemme eller et andet sted. Det er kommunen, der bestemmer, hvor og hvor ofte I skal ses.

Klage

Du kan klage over valget af Godhavn som anbringelsessted, når du er over 12 år. Klagen skal du give til din sagsbehandler ved at ringe, skrive eller møde personligt op hos din sagsbehandler.

Lommepenge

Du får lommepenge og tøjpenge, når du bor på Godhavn. Pengene får du hver torsdag. Sammen med de voksne på Godhavn kan du bestemme, hvornår og til hvad pengene skal bruges.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder kan du hente pjecerne:

Det har du ret til! Børn på 9-14 år, som er anbragt på Godhavn

Det har du ret til! Unge på 15-17 år, som er anbragt på Godhavn