Godhavns Rejsefond blev stiftet i forbindelse med Godhavns 100 års fødselsdag i 1993. Fonden yder økonomisk støtte til eksempelvis sprog- og studierejser, eller andre uddannelsesfremmende formål, samt rejser der kan understøtte en positiv udvikling hos den enkelte. Der kan kun søges midler fra fonden af elever, der er indskrevet på Godhavn.

Eleverne skal selv – eller i samarbejde med for eksempel deres kontaktpædagog udfærdige en skriftlig ansøgning med beskrivelse af formål og økonomisk oversigt over forventede udgifter. Ansøgningen skal desuden vedlægges en anbefaling fra en medarbejder eller en leder.