Godhavns Rejsefond blev stiftet i forbindelse med Godhavns 100-års fødselsdag i 1993. Fonden yder økonomisk støtte til eksempelvis sprog- og studierejser, uddannelsesfremmende formål og rejser, der kan understøtte en positiv udvikling hos den enkelte. Fondens midler kan kun søges af børn og unge, som er indskrevet på Godhavn.

Barnet eller den unge skal selv (eller evt. i samarbejde med sin kontaktpædagog) udfærdige en skriftlig ansøgning med beskrivelse af aktivitetens formål samt en økonomisk oversigt over forventede udgifter forbundet med aktiviteten. Ansøgningen skal desuden vedlægges en anbefaling fra en medarbejder eller leder fra Godhavn.