Samarbejdet mellem Godhavn og forældrene prioriteres højt. Forældrene respekteres for stadig at være barnets forældre, og der lægges stor vægt på, at der etableres en gensidig og god kontakt i samarbejdet omkring barnets eller den unges udvikling.
Der laves individuelle aftaler for, hvilken kontakt der skal være mellem Godhavn og de pågældende forældre.

Samarbejdet med barnets udvidede netværk vægtes envidere højt og har fokus på at sikre sammenhæng og kontinuitet i barnets fortid, nutid og fremtid.

På siden her kan du som forældre/pårørende læse om livet på Godhavn samt om dine rettigheder og muligheder for at støtte dit barns hverdag og/eller selv at modtage støtte. 

Forældre til indskrevne børn og unge er desuden repræsenteret ved to forældrerepræsentanter i Godhavns bestyrelse.