Samarbejdet mellem Godhavn og forældrene prioriteres højt. Forældrene respekteres for stadig at være barnets forældre, og der lægges stor vægt på, at der etableres en gensidig og god kontakt i samarbejdet omkring barnets eller den unges udvikling.
Der aftales individuelt for hvert enkelt barn eller ung, hvilken kontakt, der er mellem Godhavn og de pågældende forældre.

Samarbejdet med barnets udvidede netværk vægtes envidere højt, med fokus på at sikre sammenhæng og kontinuitet i barnets fortid, nutid og fremtid.

På siden her kan man som forældre og pårørende læse om livet på Godhavn, samt om ens rettigheder og muligheder for at støtte barnets hverdag og selv at modtaget støtte.

Er dit barn i samtaleterapi på Godhavn kan du få særskilt information her

I Godhavns bestyrelse sidder to forældrerepræsentanter.