Godhavn har et meget fleksibelt uddannelsessystem, som kan varieres og tilpasses den enkelte elevs forudsætninger. Helt konkret laves der for hver af Godhavn Skoles elever en individuel elev- og uddannelsesplan efter Folkeskolens § 20, stk. 2 om udvidet specialundervisning.

Målsætningen er klar; at skabe trygge, overskuelige vilkår for den enkelte elev gennem en grænsesættende og forudsigelig hverdag.

Godhavn Skoles værdigrundlag tager udgangspunkt i en hverdag baseret på rummelighed, fleksibilitet og konstruktiv kontakt, der giver mulighed for at den enkelte elev oplever tillid til, at dets individuelle muligheder og behov tilgodeses i en undervisningssammenhæng.

Formålet med dette er, at eleverne oplever lyst til at lære, men også lærer at indlære. Det centrale i skolens undervisning er derfor, at tage udgangspunkt i hver enkelt elevs niveau og standpunkt og vedkommendes individuelle tilgang til det, at være i en læringssituation.

Godhavn tilbyder samtidig tre spændende værksteder. På de tre værksteder bliver eleverne, gennem et beskæftigelsestilbud i enten smedjen, snedkerværkstedet eller multiværkstedet, klædt indledende på til et rigtigt arbejde.

På alle niveauer tilstræbes det, at give rum for den enkelte elevs individuelle og sociale muligheder gennem:

  • faglig fordybelse
  • udvikling af udtryksfærdighed og lydhørhed
  • at støtte en voksende selvforståelse og forståelse af omverdenen
  • udvikling af personlig ansvarlighed og dømmekraft