Aftaler om samvær træffes i samarbejde med forældre, sagsbehandleren og Godhavn, men kommunen kan træffe beslutningen alene, hvis man ikke kan blive enige om en aftale.

Beslutningen om samvær skal træffes i overensstemmelse med formålet med barnets anbringelse.

I loven står der, at kommunen skal sørge for, at forbindelsen mellem forældre og barnet eller den unge holdes ved lige. Det gælder for begge forældre, uanset hvem der har forældremyndigheden.
Kommunen skal tilbyde en støtteperson til den eller de forældre, der har forældremyndigheden, mens barnet er anbragt og i tiden umiddelbart efter, det igen er kommet hjem. Læs mere om støttepersonens opgave her.

Også barnet eller den unge kan få støtte under samvær med forældre. Det kan f.eks. være en kontaktpædagog eller en anden voksen, som barnet eller den unge har tillid til.