Der er på hver afdeling fokus på børne- og ungeliv med faste og spontane aktiviteter med særlig opmærksomhed på fysisk aktivitet og socialisering. De unge, der er i stand hertil, støttes til at have et fritidsjob og/eller gå til en fritidsaktivitet enten på eller udenfor Godhavn. De støttes endvidere til at have deres gang i den lokale fritidsklub i Helsinge.

Hvert barn eller ung har faste praktiske opgaver på afdelingen, herunder ugentlige maddage sammen med en voksen, vaskedag og rengøringsdag.

Afdelingerne er fordelt på Godhavns område og rummer

  • seperate værelser til alle børn
  • tv-stuer
  • køkken-alrum
  • aktivitetsrum
  • computerrum og
  • udendørs aktivitetsmuligheder

En gang om måneden afholdes husmøder på hver afdeling, hvor de unge kan fremsætte forslag til ændringer i hverdagen på afdelingen, samt ønsker til madplanen som laves ud fra rammerne i Godhavns kostpolitik.

I hver boafdeling har hvert barn eller ung en kontaktperson tilknyttet, som primært varetager kontakten til dem og forældrene.

Hver afdeling er desuden repræsenteret med en elev i et elevråd, der er organiseret under Godhavns Skole og som repræsenterer Godhavn indad og udad til.