Der er på hver afdeling fokus på børne- og ungeliv med både faste og spontane aktiviteter, hvor der er en særlig opmærksomhed på fysisk aktivitet og socialisering. Desuden støttes de unge, som er i stand hertil, i at have et fritidsjob og/eller at gå til en fritidsaktivitet enten på eller udenfor Godhavn. De støttes endvidere i at have deres gang i den lokale fritidsklub i Helsinge.

Hvert barn eller ung har faste praktiske opgaver på afdelingen (herunder ugentlige maddage sammen med en voksen, vaskedag og rengøringsdag).

Afdelingerne er fordelt på Godhavns område og rummer:

  • Seperate værelser til alle børn og unge.
  • TV-stuer.
  • Køkken/alrum.
  • Aktivitetsrum.
  • Computerrum.
  • Forskellige udendørs aktivitetsmuligheder.

En gang om måneden er der husmøde på hver afdeling, hvor børnene og de unge kan fremsætte forslag til ændringer i hverdagen på afdelingen samt ønsker til madplanen, som laves ud fra rammerne i Godhavns måltidskodeks.

Hvert barn eller ung har en kontaktperson tilknyttet, som primært varetager kontakten til barnet/den unge og forældrene.

Hver afdeling er desuden repræsenteret med en elev i Godhavn Skoles elevråd.