Der bor 8 børn og unge på Sletten. Sletten har døgndækning og huset er et-plans hus bygget i 1960. Bygningen har fået en gennemgribende renovering i 2003 og bliver løbende vedligeholdt.

Personalet på Sletten består af en afdelingsleder, en servicemedarbejder samt en række voksne med en socialpædagogisk uddannelse eller anden relevant baggrund.

På Sletten er børnenes hverdag bygget op om værdifulde, faste holdepunkter hver dag året rundt. Et vedvarende tilbud og krav om deltaglese i aktiviteter samt indgåelse i den daglige struktur. Daglig inspiration til leg og bevægelse samt en differentieret kontakt til de voksne i overensstemmelse med den individuelt tilrettelagte plan.

Børnene på Sletten indgår i et struktur- og kontakttilbud med fokus på omsorg, normalitet og aktivitet. Indgangsvinklen er, at give børnene mulighed for at opleve og erfare, at voksne er troværdige, stabile og vedholdende i kontakten, således at børnene udvikler evne til at indgå i socialt forpligtende fællesskaber med såvel andre børn som voksne.