Loven siger, at når formålet med anbringelsen er nået, så skal barnet hjemgives. 
For at formålet kan nås, kan det være nødvendigt, at også forældre får hjælp og støtte til at løse de eventuelle problemer, som har ført til, at barnet eller den unge i en periode ikke kan bo hjemme.

Der er flere måder, hvorved barnet eller den unge kan komme hjem f.eks.:

  • At kommunen vurderer, at formålet med anbringelsen er opnået.
  • At den unge er blevet 18 år, og derfor kan hjemgives.
  • At forældrene ønsker at få barnet eller den unge hjem igen, og han eller hun derfor hjemtages.

Anbringelse efter, at den unge er fyldt 18 år, vil dog kunne opretholdes (efter reglerne om efterværn), hvis den unge er indforstået med dette. Beslutningen om hjemgivelse bør træffes i samarbejde mellem kommunen, forældrene og den unge, og Godhavn skal fra kommunens side partshøres. Forud for hjemgivelsen skal kommunen revidere handleplanen og beskrive, hvad der videre skal ske i forbindelse med hjemgivelsen.