Inden barnet anbringes, skal der laves en handleplan. En handleplan beskriver hvilke problemer der skal løses og, hvordan - herunder:

Hvor barnet skal bo, og hvorfor han eller hun skal bo præcis dér.

Hvor længe sagsbehandleren mener, at barnet skal bo der.

Hvilken hjælp og støtte barnet skal have, mens han eller hun bor på det nye sted.

Hvilke særlige hensyn der skal tages til dit barn, f.eks. hvis jeres familie ikke har dansk baggrund, religiøse, kulturelle eller sproglige forskelle.

Hvilken hjælp og støtte forældrene eventuelt skal have, mens barnet ikke bor hjemme.

Handleplanen skal derudover indeholde både mål og delmål beskrevet i forhold til følgende punkter:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skole/erhvervsforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritid og venskaber og andre relevante forhold.

Sammen med disse oplysninger er det vigtigt at fortælle om barnets vaner, livretter, kæledyr, eventuel brug af medicin og andre forhold, der bør tages hensyn til i hverdagen og i valg af boafdeling.

Det er sagsbehandleres ansvar, at handleplanen bliver lavet, og at både forældre og barnet eller den unge så vidt muligt inddrages i udarbejdelsen.

Kommunen har pligt til at tage initiativ til støtteforanstaltninger til dig som forældre under dit barns anbringelse, herunder skal kommunen udarbejde en særskilt forældrehandleplan for denne støtte og hvorledes det kan understøtte formålet med dit barns anbringelse.