Senest tre måneder efter, at barnet eller den unge er flyttet, skal kommunen følge op på anbringelsen. Derefter skal der ifølge loven holdes opfølgningsmøde mindst én gang om året. Det er sagsbehandleren, der beslutter, hvor ofte der skal være opfølgning. På Godhavn er der som regel opfølgningsmøder (statusmøder) to gange årligt.

Forældre inviteres som udgangspunkt med, når der er opfølgningsmøder. Sagsbehandleren har pligt til at høre og medinddrage barnet eller den unge via en børnesamtale. Derudover kan barnet eller den unge eventuelt også helt eller delvist deltage i opfølgningsmøderne. Ved opfølgningen vurderes, om handleplanen stadig passer til hans eller hendes behov, eller om den skal justeres - så formålet med anbringelsen bliver opfyldt.

Godhavn er i løbende kontakt med sagsbehandler og skal derudover levere oplysninger skriftligt om barnet til brug for opfølgningen.

Der udarbejdes derfor:

  • Behandlingsoplæg.
  • 3-månedersstatus.
  • Status- og behandlingsplaner, der som udgangspunkt evalueres to gange årligt.
  • Godhavn Skole udarbejder en Elev- og undervisningsplan hvert år i december.