Ved barnets eller den unges anbringelse overtager kommunen en række forpligtelser over for ham eller hende og det er kommunen, der fastsætter de rammer, Godhavn skal handle og beslutte inden for.

Det betyder, at andre voksne i den periode, barnet eller den unge er anbragt, kan tage sig af en del af det, man som forældre før har klaret.

Kommunen kan også træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal undersøges og behandles f.eks. af læge, herunder indlæggelse på sygehus. Valg af læge og indkøb af tøj er for eksempel elementer i barnets eller den unges hverdag, som Godhavn også overtager i samarbejde med kommunen under anbringelsen. Det er dog vigtigt at barnets eller den unges forældre så vidt muligt er med i beslutningerne.

Det er altid bedst, når beslutninger kan træffes i enighed og på baggrund af en åben kontakt og dialog mellem forældre, barnet eller den unge, kommunen og Godhavn.