Børnenes/de unges liv på Godhavn er bygget op om værdifulde, faste holdepunkter og en differentieret kontakt med voksne i forhold til den individuelt tilrettelagte behandlingsplan.

Med udgangspunkt i et handlingsorienteret behandlingsmiljø, med barnet eller den unge i centrum tilbydes de en struktureret hverdag, hvor skolegang, beskæftigelse, behandling og fritid indgår som ligeværdige komponenter.

Gennem et retningsgivende, anvisende og anerkendende miljø arbejdes der i behandlingen på, at den unge – gennem tilknytning og internalisering af nye rollemodeller – opnår at opbygge en indre struktur, der sigter imod at sætte den enkelte i stand til at kunne forholde sig til sine betingelser og livsvilkår.

Barnet eller den unge bliver mødt af empatiske voksne, der er robuste og kontakskabende i deres kommunikation med børnene. Børnene trænes i at indgå i socialt forpligtende fællesskaber med såvel andre børn som voksne.

Behandlingen tager udgangspunkt i at opbygge barnets eller den unges selvværd, og give mulighed for at udvikle en identitet, der på sigt sætter ham eller hende i stand til at begå sig mere selvstændigt i sociale sammenhænge uden for behandlingsmiljøet.

I forbindelse med anbringelsen på Godhavn tages der stilling til, hvor barnet eller den unge skal gå i skole. Læs mere om skolen her.