Børnenes/de unges liv på Godhavn er bygget op om værdifulde, faste holdepunkter og en differentieret kontakt med voksne i forhold til den individuelt tilrettelagte behandlingsplan.

Den fysiske indretning af de pædagogiske miljøer bliver løbende tilpasset de børn, der indgår i det. Både hvad angår alder, udviklingsniveau, interesser osv. Miljøet omkring barnet struktureres på en måde, der kan begrænse uro og konflikter – fx i forhold til legesituationer, spisetider, sengetider osv. Miljøet skal være udviklingsstøttende for barnet, så det ikke stresser barnet på en måde, der giver anledning til overtilpasning, kamp eller unødig stress.

Det følelsesmæssige miljø omkring barnet afspejles i en pædagogisk praksis, hvor der arbejdes med en omsorgsfuld og fleksibel, bevidst tilgang i kontakten med barnet, hvor den voksne til alle tider signalerer følelsesmæssig tilgængelighed og villighed til at arbejde med at justere sig selv som fagperson. Rammer og strukturer er også gældende for den følelsesmæssige kontakt, idet børn med behandlingsbehov meget let kan styre ”påvirkningsstrømmene” fra barn til voksen i en anden retning end den tiltænkte, hvis der ikke er særligt øje for det.    

Med udgangspunkt i et handlingsorienteret behandlingsmiljø, med barnet eller den unge i centrum tilbydes de en struktureret hverdag, hvor skolegang, beskæftigelse, behandling og fritid indgår som ligeværdige komponenter.

Gennem et retningsgivende, anvisende og anerkendende miljø arbejdes der i behandlingen på, at den unge – gennem tilknytning og internalisering af nye rollemodeller – opnår at opbygge en indre struktur, der sigter imod at sætte den enkelte i stand til at kunne forholde sig til sine betingelser og livsvilkår.

Barnet eller den unge bliver mødt af empatiske voksne, der er robuste og kontakskabende i deres kommunikation med børnene. Børnene trænes i at indgå i socialt forpligtende fællesskaber med såvel andre børn som voksne.

Behandlingen tager udgangspunkt i at opbygge barnets eller den unges selvværd, og give mulighed for at udvikle en identitet, der på sigt sætter ham eller hende i stand til at begå sig mere selvstændigt i sociale sammenhænge uden for behandlingsmiljøet.

I forbindelse med anbringelsen på Godhavn tages der stilling til, hvor barnet eller den unge skal gå i skole. Læs mere om skolen her.