På Bakken bor der 8 børn og unge i alderen 12-18 år. 

På Bakken er der voksne hele døgnet alle års dage, og personalet består af en afdelingsleder, en husassistent samt 8 fastansatte med en socialpædagogisk uddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

På Bakken får barnet eller den unge mulighed for at udvikle sig i et miljø med faste rammer, forudsigelighed og en genkendelig struktur, der er særligt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, og som tilgodeser de udfordringer barnet eller den unge måtte have. Gennem en tæt voksenstøtte baseret på en legende og aktivitetspræget tilgang indlærer barnet eller den unge kompetencer til at kunne begå sig socialt, herunder i fritidsaktiviteter, på uddannelsessteder og på arbejdspladser og sikres støtte til en forståelse og bearbejdning af egne, familieære og øvrige vilkår i livet. 

Barnet eller den unge indgår desuden i et særligt struktureret undervisnings- og praktisk uddannelsestilbud, hvor den enkelte indgår i en behandlingsmæssig skoleramme med få elever i klassen. 

Den basale omsorg indgår som en fast del af behandlingen på Bakken. Barnet eller den unge får hjælp og støtte til alt det, som man ville få, hvis man boede hjemme hos sine forældre. Vi har let til smil og kram, og vi griner og hygger os hver dag.  

Som led i forberedelse til efterværn eller overgang til en selvstændig tilværelse tilbyder Bakken bo-træning, som en del af det daglige behandlingsarbejde for de ældste unge. Dette foregår i en dertil indrettet lejlighed i forbindelse med Bakken og har fokus på at daglige færdigheder, som er afgørende i forløbet mod voksenlivet.