”Netværket” er Godhavns afdeling for udslusning og efterværn og er beliggende i Hillerød. Netværket har primært til formål at støtte de unge, når de efter en anbringelsesperiode forlader Godhavn og gradvist understøtte en udslusnings- og selvstændiggørelsesproces i retning af i højere grad at lære at stå på egne ben, men med et fortsat fokus på at varetage de eventuelle behandlingsbehov, den unge måtte have. Kerneydelserne i Netværket er følgende:

 • Pasning af arbejde/uddannelse, herunder jobsøgning, morgenvækning, kontakt til uddannelse/arbejdssted, lektielæsning mm.
 • Bo i egen bolig, boligsøgning, flytning, rengøring.
 • Økonomi, herunder rådgivning, budgetlægning, betaling af regninger.
 • Kostvejledning, herunder indkøb, madlavning i den unges hjem.
 • Deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • Tid til at være sammen, snakke om det der rør sig i den unges liv.
 • "Ud af huset" aktiviteter.
 • Individuelle ture.
 • Praktiske gøremål såsom kontakt til diverse offentlige instanser, tandlæge, læge mm.
 • Personlig udvikling såsom støtte til identitetsdannelse, socialisering, netværksdannelse etc.
 • Tilbud om terapi/psykolog/psykiater.

Faciliteterne i Netværkets hus i Hillerød fungerer som en hyggelig og hjemlig ramme for de unge med forskellige aktivitetstilbud i løbet af ugen, muligheder for at lave mad og spise sammen med de andre unge og deltage i diverse arrangementer i weekender og ferier.