www.fbu.dk Forældrelandsforeningen

www.socialministeriet.dk  Velfærdsministeriets hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde serviceloven

www.retsinfo.dk Samling af al lovgivning

www.socialtilsyn.frederiksberg.dk  Socialtilsyn Hovedstaden

www.statsforvaltningen.dk Her kan du læse om klagevejledningen, sagsbehandlingstid m.v.

Du kan læse om dine rettigheder i pjecen

Det har du ret til! Til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt på Godhavn.