Via nedenstående links findes yderligere viden:

www.fbu.dk - Forældrelandsforeningen er på én gang en brugerorganisation og en frivillig social forening, som samler, støtter og rådgiver forældre med børn og unge, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler.

social.dk - Social- og Boligstyrelsens hjemmeside giver indblik i udvikling og tendenser på socialområdet gennem data og aktuel socialfaglig viden.

retsinfo.dk - Retsinformation giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

socialtilsyn.frederiksberg.dk - Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside.

familieretshuset.dk - Her kan du læse om sagsbehandlingstid, klagemuligheder m.v.

 

Du kan læse om dine rettigheder i pjecen her:

Det har du ret til! Til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt på Godhavn.