Åsen er en afdeling på Godhavn, med plads til 8 børn og unge i alderen 13-18 år.

På Åsen er der voksne på arbejde hver dag, aften og nat, hele året rundt, og personalet består en afdelingsleder, en husassistent og 8 voksne med fortrinsvis pædagogisk baggrund. Derudover er der ofte en pædagogstuderende og et mindre antal vikarer tilknyttet.

På Åsen får barnet eller den unge mulighed for at udvikle sig i et miljø med faste rammer, forudsigelighed og en genkendelig struktur, der er særligt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, og som tilgodeser de udfordringer, som barnet eller den unge måtte have. Gennem en tæt voksenstøtte, baseret på en legende og aktivitetspræget tilgang, indlærer barnet eller den unge kompetencer til at kunne begå sig socialt, herunder i fritidsaktiviteter, på uddannelsessteder og på arbejdspladser, samt sikres støtte til en forståelse og bearbejdning af egne, familiære og øvrige vilkår i livet.

Barnet eller den unge indgår desuden i et særligt struktureret undervisnings- og praktisk uddannelsestilbud, hvor den enkelte indgår i en behandlingsorienteret skoleramme, med få elever i hver klasse.

Den basale omsorg indgår som en fast del af behandlingen på Åsen og barnet eller den unge får hjælp og støtte til alt det, som man ville få, hvis man boede derhjemme hos sine forældre. Vi har let til smil, kram og latter og vi griner og hygger os hver dag.

Som led i forberedelsen til livet efter Åsen og overgangen til en mere selvstændig tilværelse tilbydes der træning i de færdigheder, som en sådan tilværelse fordrer, som en naturlig del af den daglige behandling – for de ældste unge - på Åsen. Dette foregår fortrinsvis i en dertil indrettet lejlighed, med egen køkken og dagligstue, hvor der er fokus på disse færdigheder, som er afgørende at mestre under forløbet frem imod voksenlivet.