Der bor 8 unge på Åsen. Åsen har døgndækning og huset er en tre-etagers bygning midt på Godhavns område. Bygningen har fået en gennemgribende renovering i 2003 og bliver løbende vedligeholdt.

Personalet på Åsen består af en afdelingsleder, en servicemedarbejder samt en række voksne med en socialpædagogisk uddannelse eller anden relevant baggrund.

På Åsen får de unge mulighed for at udvikle sig i et miljø, der hele tiden forholder sig til den enkeltes udvikling og udfordringer, således at de gennem tæt voksenstøtte kan arbejde med sig selv og lære sociale spilleregler, der er nødvendige på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og i fritidsaktiviteter. De unge tilbydes et behandlingstilbud samt et undervisnings- og praktisk uddannelsestilbud, der har fokus på kontinuitet og opbygning af selvværd. De unge sikres basal omsorg og støtte i forhold til forståelse og bearbejdning af egne vilkår, familiens vilkår og eventuelle andre relationer. De unge gives fleksible bomuligheder, når handleplan og behandlingsplan tilsiger dette.