På Godhavn er der ansat ca. 130 fuldtidsnormerede medarbejdere.

Godhavns medarbejdere dækker bl.a. følgende områder:

  • Forstander
  • Afdelingsledere
  • Pædagoger
  • Lærere og faglærere
  • Administrativt personale
  • Køkken- og rengøringspersonale
  • Psykologer
  • Socialrådgivere
  • Pædagogiske koordinatorer
  • Børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent

Grundforudsætningen for alle voksne på Godhavn er en viden om og accept af, at vi alle er med til at sikre, at det enkelte barn, vi er i kontakt med, kan opnå optimale udviklingsmuligheder bl.a. gennem autenticitet og engagement.

Mottoet er: "Behandling går gennem handling", og som voksen på Godhavn indgår man i et handlingsbaseret behandlingsmiljø, som er med til at konkretisere ønsket om barnets ændrede adfærd gennem synlige voksenhandlinger. Det forventes desuden, at man er i stand til at afstemme sin kontakt til barnet - dvs. at fungere ud fra en viden om, at behandlingskrævende børn skal behandles individuelt og forskelligt.

Der er naturligvis indhentet straffe- og børneattester på samtlige ansatte.