Der bor normalt 8 børn på Toften. Toften har døgndækning af voksne, og huset er en etplans-bygning med flere fælles rum og stuer. Huset er gennemgribende renoveret i 2003 og fik helt nyt tag sidste år, og vedligeholdes løbende. 

Personalet består af en afdelingsleder, en servicemedarbejder samt en række voksne med en socialpædagogisk uddannelse eller anden relevant baggrund. 

På Toften er børnenes hverdag bygget op om værdifulde, faste holdepunkter hver dag året rundt. Et vedvarende tilbud og krav og deltagelse i aktiviteter samt indgåelse i den daglige struktur. Daglig inspiration til leg og bevægelse samt en differentieret kontakt til de voksne i overensstemmelse med den individuelt tilrettelagte behandlingsplan. 

Børnene på Toften indgår i et struktur- og kontakttilbud med fokus på omsorg, normalitet og aktivitet. De børn og unge der er i stand til det støttes til at have en fritidsinteresse og/eller et fritidsjob uden for Godhavn. 

Indgangsvinklen er, at give børnene mulighed for at opleve og erfare, at voksne er troværdige, stabile og vedholdende i kontakten, således at børnene udvikler evne til at indgå i socialt forpligtende fællesskaber med såvel andre børn som voksne. 

En gang om måneden (eller oftere) holdes børnemøde på hver afdeling, hvor børnene også kan tage emner og ønsker op, ligesom vi snakker om livet i og omkring huset.