Godhavn Skole og skoledagene kan varieres og tilpasses den enkelte elevs forudsætninger. Helt konkret laves der for hver af Godhavn Skoles elever en individuel elev- og uddannelsesplan efter gældende lovgivning om udvidet specialundervisning.

Målsætningen er klar; at skabe trygge, overskuelige vilkår for den enkelte elev gennem en grænsesættende og forudsigelig hverdag.

Godhavn Skoles værdigrundlag tager udgangspunkt i en hverdag baseret på rummelighed, fleksibilitet og konstruktiv kontakt, der giver mulighed for at den enkelte elev oplever tillid til, at dets individuelle muligheder og behov tilgodeses i en undervisningssammenhæng.

Formålet med dette er, at eleverne oplever lyst til at lære, men også lærer at indlære. Det centrale i skolens undervisning er derfor, at tage udgangspunkt i hver enkelt elevs niveau og standpunkt og vedkommendes individuelle tilgang til det, at være i en læringssituation.

Godhavn tilbyder samtidig tre spændende værksteder. På de tre værksteder bliver eleverne, gennem et beskæftigelsestilbud i enten smedjen, snedkerværkstedet eller multiværkstedet, klædt indledende på til et rigtigt arbejde.

Endvidere har Godhavn Skole stor succes med deres musik og udelivs undervisning. 

På alle niveauer tilstræbes det, at give rum for den enkelte elevs individuelle og sociale muligheder gennem:

  • faglig fordybelse i den fulde fagrække, da alle fag tilbydes eleverne.
  • udvikling af udtryksfærdighed og lydhørhed samt at støtte en voksende selvforståelse og forståelse af omverdenen.
  • udvikling af personlig ansvarlighed og dømmekraft.