Det er en udfordring at være forælder, når man ikke bor sammen med sit barn - og det er en god idé at få hjælp til at udfylde forældrerollen på de nye betingelser, så man stadig kan deltage så meget som muligt i barnets eller den unges hverdag.

En støtteperson

Støttepersonens opgave er at lytte og være der for at støtte forældre, der måtte have brug for det. Støttepersonen kan desuden være med til at styrke forældresamarbejdet, hjælpe med forberedelser til møder i forbindelse med anbringelsen og støtte i samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted.

En bisidder

Som forældre har man som udgangspunkt ret til at have en bisidder med til møderne med kommunen. En bisidder træder ikke i stedet for en støtteperson, og man vælger selv en god ven eller et familiemedlem, som man har tillid til.

Individuelt støttende samtaler

Godhavns Rådgivningsteam giver efter konkret vurdering mulighed for støttende samtaler, som har fokus på barnets eller den unges forløb, forældrenes rolle i den forbindelse og deres oplevelse heraf.
Diverse planer og evalueringer af barnet eller den unge kan gennemgås i samarbejde med Godhavns Rådgivningsteam. Sagsbehandleren kan informere om mulighederne for øvrig støtte i form af forældreundervisning, misbrugsbehandling, familiesamtaler m.m.