Åben dialog er et nøglebegreb for Godhavns bestyrelse. Ikke kun til bestyrelsesmøderne, men også i forhold til børnene og de unge, forældrene samt personalet på Godhavn.

Godhavns bestyrelse har meget fokus på, at institutionen forholder sig til, og involverer sig i det omkringliggende samfund, samt sætter sig selv i forhold til det.

Bestyrelsens aktuelle mål for indeværende valgperiode er følgende:

  • Bestyrelsen skal være opmærksom på samfundsmæssige strømninger og deres betydning for Godhavns udvikling.
  • Bestyrelsen skal være opmærksom på forældrenes centrale rolle. Alle skal arbejde på et helhedsorienteret tilbud.
  • Bestyrelsen skal være synlig, visionær, være ledelsens med- og modspiller, give konstruktive indspark og være en aktiv procesdeltager.
  • Bestyrelsen skal sikre at børnenes levevilkår er optimale.
  • Bestyrelsen skal arbejde for optimale rammer.
  • Bestyrelsen skal forholde sig indgående til institutionens formål, pædagogik og handlinger.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Advokat Thorbjørn Sofsrud (Formand)
Direktør Peter Bonne Eriksen (Næstformand)
Direktør Signe Riedel
Direktør Hans Natorp
Psykiater Jørgen Dyrborg
Forældrerepræsentant (Ubesat pt.)
Forældrerepræsentant Thomas Birkedal
Medarbejderrepræsentant Martin Dyrup
Medarbejderrepræsentant Anne Christine Svanborg