Behandlingsafdelingerne modtager børn og unge fordelt i alderen 9 til 20 år i såvel langvarige behandlingsforløb som kortsigtede forløb, der tager udgangspunkt i observation og udredning med henblik på fremtidig anbringelse.

Børnene og de unge er normaltbegavede og behandlingskrævende i et omfang, der stiller krav til en intensiv kontinuerlig og professionel døgnanbringelse. Børnene er som udgangspunkt i en fejludvikling, men har potentiale for at kunne bringes i en mere normaliseret udvikling. De udviser tegn på opmærksomhedsforstyrrelser og afvigelser i tilknytnings- og kontaktmønster, som følge af dårlig social funktion i relation til voksne og jævnaldrende. Børnene kan udvise aggressivitet rettet indad eller mod andre, tristhed, i visse tilfælde somatisk vantrivsel og traumereaktioner.

De fremtræder med afvisende eller ambivalente reaktioner i socialt samspil, men har en vis evne til at indgå i sociale sammenhænge og kan udvise adækvate reaktioner overfor voksne med en kontaktskabende, rammesættende, ikke-værdiladet og anvisende pædagogisk tilgang.

Målgruppen omfatter desuden børn og unge med psykiatriske vanskelig, såsom spiseforstyrrelser, "cutteradfærd", ADHD, Tourettes Syndrom, autismespektrumforstyrrelser, OCD eller anden psykisk forstyrrelse (dog ikke paranoide eller unge med dyssocial personlighedsstruktur).