”Netværket” er Godhavns afdeling for udslusning og efterværn og er beliggende i Hillerød. Netværket har primært til formål at støtte de unge, når de efter en anbringelsesperiode forlader Godhavn, og gradvist understøtte en udslusnings- og selvstændiggørelsesproces i forbindelse med at den unge skal lære at stå på egne ben, men med et fortsat fokus på at varetage de eventuelle behandlingsbehov den unge måtte have. Kerneydelserne i Netværket er følgende:

 • Motivation og støtte til at afklare og fastholde uddannelse og beskæftigelse, herunder jobsøgning, morgenvækning, periodevis kørsel, kontakt til uddannelse/arbejdssted, lektielæsning m.m.
 • Botræning, boligsøgning, flytning mv.
 • Økonomi, herunder rådgivning, budgetlægning, betaling af regninger.
 • Kostvejledning, herunder indkøb og madlavning i den unges hjem.
 • Deltagelse i fritidsaktivitet.
 • Én til én voksenkontakt og samvær
 • Netværksdannelse, social træning, støtte til at indgå i inkluderende fællesskaber og aktiviteter med andre unge.
 • Individuelle ture og en fælles årlig rejse.
 • Støtte til praktiske gøremål, lægebesøg, gennemgang af post, e-boks mv.
 • Koordinering af indsatsen omkring den unge, såsom kontakt til Jobcenter, UU-vejledning, behandlingsstystemet, uddannelsesindstanser mv.
 • Personlig udvikling, såsom støtte til identitetsdannelse, mentaliseringsudvikling, udvikling af agenthed i eget liv ect.
 • Tilbud om terapi/psykolog/psykiater.
 • Kontakt/samarbejde og sparring med den unges forældre.

Faciliteterne i Netværkets hus i Hillerød fungerer som en hyggelig og hjemlig ramme for de unge, med forskellige aktivitetstilbud i løbet af ugen, muligheder for at lave mad og spise sammen med de andre unge og deltage i diverse arrangementer i weekender og ferier. 

Netværket har desuden også et eksternt tilbud til unge, der ikke tidligere har været tilknyttet Godhavn. Det eksterne tilbud er et individuelt tilrettelagt og specialiseret forløb for unge i alderen 9-23 år med særlige vanskeligheder som alternativ til en anbringelse. Læs mere her.