Kommunen vil kunne forvente relevant faglig rådgivning og sparring i forhold til planlægning af realistiske, langsigtede mål for den unge og eventuel konkret implementering af disse. Følgende yderligere ydelser kan kobles på begge de beskrevede målgrupper.

Udredning

Kognitive som projektive/følelsesmæssige undersøgelser, som kan iværksættes indenfor en måned.

Behandlingspakke

Terapiforløb hos psykolog samt eventuelt psykiatriske samtaleforløb/opfølgning på medicinering.

Misbrugstilbud

Motivations-/samtaletilbud til unge, med forbrug eller eksperimentering med hash og stoffer. Tilbuddet omfatter tilbud om aktiviteter for den unge og der vil arbejdes med at skabe mening og forståelse i den unges liv.

Familiesamtaler

Afdækning af ressourcer i netværket samt støtte til egentlig netværksdannelse. Særligt relevant, når der er et højt konfliktniveau i familien. De relevante familiemedlemmer/netværkspersoner involveres i forhold til at deltage i samtaler med fokus på at skabe bedre trivsel og løsninger for den unge.

Ekstern supervision/eksterne behandlingskonferencer

Dette er særligt relevant når opgaven er afhængig af - og omfatter - et tæt samarbejde og koordinering med flere faggrupper, familie mv.