Godhavns Børnecamp er et tilbud som Godhavn drifter i samarbejde med Gribskov Kommune. Tilbuddet henvender sig til børn i alderen 7-14 år mhp. på at yde en forebyggende og støttende indsats med fokus på trivsel og udvikling. Aktiviteter og socialiserende tiltag med omsorg, kontakt og samvær i fokus. Børnene vil typisk have ex. opmærksomhedsforstyrrelse, adfærdsproblematikker, autismerelaterede udfordringer, omsorgssvigt, og er ofte kendetegnet ved manglende stimulering, aktivitet og/eller socialisering i hverdagen. Børnene skal kunne indgå i en gruppe med 8 børn til to voksne.