Afdeling Bakketoppen 

Et tilbud som Godhavn drifter i et samarbejde med Gribskov Kommune iht. SL § 56/76 eller §107 til 8 unge af begge køn fra 16 til og med 25 år med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Normalt begavede eller unge der befinder sig i området lige under normalområdet, med bevaret realitetssans. Der er tale om unge, som er senmodnede, med langsom udviklingshastighed og dertilhørende funktionsnedsættelse. Der er tale om unge, som har behov for støtte i forhold til deres følelsesmæssige og sociale udvikling, samt til opretholdelse af struktur, beskæftigelse og døgnrytme, samt botræning. Det er ofte unge, der er trætte af pædagogiske rammer, og som i højere grad søger selvstændighed, men har vanskeligt ved at forvalte denne. Det er unge, som i perioder må forventes ikke at kunne passe uddannelse, behandling osv. Der er tale om unge, som kan have vanskeligt ved at opretholde sig selv og en hverdag med søvn, kost, beskæftigelse og ro. Unge der ofte kommer i konflikter, eller som har vanskeligt ved at regulere impulser, uden den daglige kontakt med voksne, der kan minde dem om deres gode beslutninger og bringe den unges ressourcer i spil. Der kan være tale om unge, som har vanskeligt ved at passe på sig selv, som fester meget, har mange sporadiske relationer - ofte med unge i risikobetonede/ressourcesvage netværk. De unge kan have omfattende problematikker, men skal kunne være i stand til at sove uden pædagogisk støtte om natten, samt kunne opretholde en vis grad af stabilitet uden samme omfang af pædagogisk støtte i eksempelvis ferieperioder. 

Afdeling Snedkervej 

Et tilbud som Godhavn drifter i samarbejde med Gribskov Kommune iht. SL § 52/76 til 6 unge fra 16 til og med 22 år med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Normalt begavede unge med bevaret realitetssans. Der er tale om unge, som har behov for en udslusningsfase, inden overgang til egen bolig. De unge skal i et vist omfang kunne fastholde uddannelse/beskæftigelse. De skal have en grad af motivation til samarbejde og til at tage imod støtte. Det er unge, som har brug for støtte til opretholdelse af struktur, fastholdelse i beskæftigelse, samt botræning. Unge med behov for en tryg base, omsorg og guidning i forhold til praktiske hverdagsudfordringer, netværk, uddannelse, samt følelsesmæssige udfordringer.