Åben dialog er et nøglebegreb for Godhavns bestyrelse. Ikke kun til bestyrelsesmøderne, men også i forhold til børnene og de unge, forældrene samt personalet på Godhavn.

Godhavns bestyrelse har stort fokus på, at institutionen forholder sig til og involverer sig i det omkringliggende samfund, samt sætter sig selv i forhold til det.

Bestyrelsens aktuelle mål for indeværende valgperiode er følgende:

  • Bestyrelsen skal være opmærksom på samfundsmæssige strømninger og deres betydning for Godhavns udvikling.
  • Bestyrelsen skal være opmærksom på forældrenes centrale rolle. Alle skal arbejde på et helhedsorienteret tilbud.
  • Bestyrelsen skal være synlig, visionær, være ledelsens med- og modspiller, give konstruktive indspark og være en aktiv procesdeltager.
  • Bestyrelsen skal sikre, at børnenes og de unges levevilkår er optimale.
  • Bestyrelsen skal arbejde for optimale rammer.
  • Bestyrelsen skal forholde sig indgående til institutionens formål, pædagogik og handlinger.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Civ.ing.HD,
tidl. WHO-best.medl.
og ombudsmand

Peter Bonne Eriksen (Formand)

Advokat Jakob Kamby (Næstformand)
Direktør Hans Natorp
Manager & tidl. centerchef Signe Riedel
Afdelingslæge Anne Louise Bischoff
Forældrerepræsentant Diana Erstad
Forældrerepræsentant Thomas Birkedal
Medarbejderrepræsentant Martin Dyrup
Medarbejderrepræsentant Anne Christine Svanborg
Sekretær Søren Skjødt