Børn, der anbringes på Godhavn, indgår i et behandlingsmiljø, der sikrer så optimale udviklingsvilkår som muligt, ud fra det enkelte barns problemkompleks og funktionsalder.

Behandlingsmetoderne er blandt andet funderet i psykologiske teorier, kombineret med en årelang og løbende revideret socialpædagogisk praksis, som vi i dag kalder ”Pædagogisk behandling”.

Gennem massiv voksenstøtte og kontakt, samt opmærksomhed på barnets dagsform guides og anvises barnet ind i at fastholde en struktur og ramme for hverdagen, der er organiseret i overensstemmelse med den enkeltes behandlingsmål.

Børnene gives mulighed for at opleve og erfare, at voksne kan være troværdige, stabile og vedholdende i kontakten, uanset barnets forsøg på at gentage tidlige indlærte samspilsmønstre baseret på afvisning, ambivalens og manglende tillid. Børnene udvikler derigennem evne til i højere grad at indgå i socialt forpligtende fællesskaber, med såvel andre børn som voksne. Behandlingsmiljøet er meningsskabende og har en angst- og stressdæmpende funktion.

Den pædagogiske behandling består i anvendelsen af en lang række pædagogiske metoder som fx Relationspædagogik, ADHD-/Autismepædagogik, Traumepædagogik, Adfærdsregulerende metoder, Mentaliseringsbaseret pædagogik og Konsekvenspædagogik mm. Disse bidrager udover selve det pædagogiske miljø til, at barnet til enhver tid oplever mulighed for at blive imødekommet på sine individuelle behandlingsbehov samtidig med, at der fokuseres på at øge barnets evne til socialisering med jævnaldrende og dermed på sigt at kunne fungere mere selvstændigt. 

Behandlingstilbuddet omfatter også mulighed for terapi - læs mere her