Børn, der anbringes på Godhavn, indgår i et behandlingsmiljø, der sikrer så optimale udviklingsvilkår som muligt, ud fra det enkelte barns problemkompleks og funktionsalder.

Behandlingsmetoderne er blandt andet funderet i psykologiske teorier, kombineret med en årelang og løbende revideret socialpædagogisk praksis.

Gennem massiv voksenstøtte og kontakt, samt opmærksomhed på barnets dagsform guides og anvises barnet ind i at fastholde en struktur og ramme for hverdagen, der er organiseret i overensstemmelse med den enkeltes behandlingsmål.

Børnene gives mulighed for at opleve og erfare, at voksne kan være troværdige, stabile og veholdende i kontakten, uanset barnets forsøg på at gentage tidlige indlærte samspilsmønstre baseret på afvisning, ambivalens og manglende tillid. Børnene udvikler derigennem evne til i højere grad at indgå i socialt forpligtende fællesskaber, med såvel andre børn som voksne. Behandlingsmiljøet er meningsskabende og har en angstdæmpende funktion.

Behandlingen tager udgangspunkt i en selvværdsopbyggende tilgang, der sikrer mulighed for identitetsskabelse og gradvist øger evnen til mentalisering, socialisering og til i højere grad at fungere selvstændigt.

Behandlingstilbuddet omfatter også mulighed for terapi - læs mere her