Behandlingspdagogik

Pædagogisk behandling er en grundbog til pædagoger, der står med det daglige ansvar for børn i dagbehandling, døgnbehandling eller almene miljøer på særlige vilkår.

Bogen giver indblik i typiske pædagogiske problemstillinger for børn med tilknytningsforstyrrelser, angst, depression, omsorgssvigt, traumer, autisme, ADHD og Tourette. Læseren får konkrete forslag til håndtering af udfordringerne – herunder fysiske konflikter, skolevægring og inddragelse af netværk.

Sidste del giver et samlet overblik over anerkendte pædagogiske behandlingsmetoder:

  • Socialpædagogik
  • Relationspædagogik
  • Konsekvenspædagogik
  • Miljøterapi
  • Udviklingsbestemt pædagogik
  • Mentaliseringsbaseret pædagogik
  • Low arousal-pædagogik
  • Traumepædagogik
  • Systemisk-narrativ pædagogik
  • Autisme-/og ADHD-pædagogik

Bogen er målrettet social- og specialpædagoger, socialrådgivere, PPR-psykologer og andre praktikere. Den er desuden oplagt på de specialpædagogiske moduler på pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne.

 "En rigtig god og vellykket bog, der når rigtig godt rundt om et forholdsvis bredt emne, og jeg ved, at jeg i mit arbejde helt sikkert kommer til at bruge bogen som opslagsværk." Sille Trohl, pædagogisk supervisor, Seminarer.dk