godhavnsmodellen

Godhavnsmodellen tager udgangspunkt i en tænkning om det behandlingskrævende barn, der sætter fokus på, at barnets vanskeligheder kan have baggrund i følelsesmæssige og fysiske svigt, forstyrrelser i relationsdannelsen, reguleringsmæssige vanskeligheder af mere neuroaffektiv karakter og medfødte problematikker, der præger barnet i alle dets sfærer. Derfor er det nødvendigt at sætte ind med behandling i alle tænkelige sammenhænge, det kan forekomme i - i barnets hverdag - for at optimere indsatsen.

Det omfatter en systematisk, gennemtænkt tilrettelæggelse af behandlingsmiljøet kombineret med et fokus på at skræddersy dette og kontakten med det enkelte barn i overensstemmelse med barnets særskilte behandlingsbehov og individuelle udviklingspotentialer.