Den pædagogiske behandling består i anvendelsen af en række specifikke pædagogiske tilgange og metoder, når de skønnes relevant i forhold til behandlingsopgaven med barnet. Den pædagogiske behandling består i at gøre sig bevidst om de handlinger, som det pædagogiske behandlingsarbejde skal bestå af, så det er muligt at tilpasse, justere og evaluere indsatsen i det daglige arbejde med barnet og i miljøet omkring børnene. Godhavns pædagogiske behandling:

 • kompenserer for det barnet endnu ikke kan
 • fokuserer på det, barnet endnu ikke har udviklet
 • kommunikerer målet til barnet og guider det i, hvordan det kommer dertil
 • tilpasser hverdagen, så barnet hele tiden sikres optimale udviklingsmuligheder i forhold til de udviklingsmål, der er sat for det enkelte barn

Ovenstående vil typisk tage udgangspunkt i en psykologisk/psykiatrisk undersøgelse, der vil kunne give viden om barnets kognitive formåen, personlighedsmæssige og følelsesmæssige forhold, sociale/interpersonelle færdigheder, familiemæssige og skolemæssige forhold osv. Alle disse forhold vil være afgørende for, hvilke forventninger barnet mødes med i behandlingsmiljøet og hvilken udviklingshastighed, man kan forvente af barnet.  

Børn er forskellige, og derfor bør de også behandles forskelligt, hvilket stiller krav til, at vi er åbne for refleksioner over, hvad der virker for det enkelte barn, og hvorledes vi kan målrette behandlingsindsatsen, så barnet opnår størst mulig effekt af den. Det stiller krav til en differentieret behandlingsindsats for hvert barn, med plads til variation og tilpasning samt nuancer og bredde i metodevalg.

Godhavns behandlingstænkning og tilgange/metoder involverer viden inden for følgende områder:

 • Relationspædagogik
 • Traumepædagogk
 • Miljøterapi
 • Mentaliseringsbaseret pædagogik
 • Low-arousal pædagogik
 • Adfærdsregulerende pædagogik
 • Neurosekventielle behandlingsmetoder
 • Systemisk-/narrativ pædagogik
 • Autisme-/ADHD-pædagogik
 • Konsekvenspædagogik