Behandlingspdagogik

Det er muligt at gøre de professionelle behandlingsindsatser for behandlingskrævende børn og unge endnu bedre.

Denne bog retter et konkret fokus på, hvilke forhold der kan bidrage til at optimere og målrette disse børn og unges muligheder for at profitere af de eksisterende behandlingstilbud, så der kan skabes konsistens, kontinuitet og udvikling i deres liv.

Bogen henvender sig primært til pædagoger, plejefamilier og familieplejekonsulenter samt psykologer og andre ansatte i dag- og døgnbehandlingsregi.

Sagsbehandlere i børne- og ungeforvaltninger samt støttepersoner til familier med anbragte børn og/eller hjemmeboende børn med særlige adfærdsvanskeligheder vil også kunne inspireres af bogens mange praktiske eksempler fra hverdagen.

Henriette Lieblein Misser (f.1968) er uddannet cand.psych.aut. og er ledende psykolog på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Henriette har igennem de seneste ti år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning samt ledelse indenfor behandlingsområdet.

"En velskrevet bog præget af god systematik, struktur og veldisponeret indhold." - Grethe Andersen, Danske Kommuner

"godt disponeret og forholder sig både til de psykologiske, pædagogiske og juridiske rammer for arbejdet med behandlingskrævende børn." - Brian Degn Mårtensson